torsdag 14 augusti 2014

In i vildmarken

Peter Persson, Sveriges Lars Monsen (?), har nyligen gett sig iväg till Alaska för att vandra och paddla tillsammans med sin kompis. Han är en inspirationskälla och som öppnat mina ögon för äventyr i den orörda naturen. Gå gärna in på hans sida inivildmarken.se för att följa Projekt Alaska, men det finns också filmer och berättelser från andra expeditioner då han hållit på över 20 år.


Det är alltså inte bara paddling som rör sig i mitt huvud, jag drömmer även om andra upplevelser. Något som lockat länge och som jag aldrig riktigt tagit tag i är att vandra med tält/tarp några dagar i ett skogslandskap. Tyvärr finns inga större sammanhängande gammel-/urskogar kvar i Sverige, det mesta är avverkat sen länge och det är extremt lite skog som är fredat. Hela skogspolitiken är skev och något måste göras. Den skog som de flesta tänker på och relaterar till är för det mesta ung produktionsskog som planterats av oss människor och som vi också kommer att skörda. Det är extremt sällsynt med tallar som blir 600-700 år gammal, vilket är deras egentliga pensionärsålder. Idag avverkas träden innan de ens kommit in i målbrottet. Vi tar bort ca. 90% av tallens naturliga livscykel och med den många växt- och djurarter som är beroende av gamla träd.
Skogsbiologen Sebastian Kirppu blev lyssnarnas val av årets sommarpratare. Han pratar bl.a. om hur skogarna i Sverige ser ut idag, men också om hur berikande en gammal och levande skog kan vara. Ett fantastiskt prat som är inspelat i en gammelskog och som ger en bra insikt i vad det hela handlar om. Gillar du att vistas i skog och mark så måste du lyssna på det här, 90 min välinvesterad tid, och vill du göra något aktivt så kan du t.ex. gå med i Naturskyddsföreningen under tiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar