söndag 6 oktober 2019

Levande Taiga

Fin och väldigt informativ film om naturvårdsbränning, eller skogsbränder överlag och hur viktigt det är för den biologiska mångfalden i våra skogar. Ett bränt träd innehåller exempelvis dubbelt så många arter som ett träd som klarat sig undan branden. Idag kalhuggs ca. 1% av skogsarealen varje år i Sverige, men historiskt sett brann det årligen ca. 2% vilket ger lite perspektiv på hur vanligt det faktiskt har varit med naturliga skogsbränder. Att skogar brinner i Amazonas är en helt annan femma, där eldar man många gånger medvetet för att omvandla regnskogar med rik biologisk mångfald till enahanda odlingsmarker.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar