onsdag 26 december 2018

Trädkramaren

Sveriges skogsindustri är bland de sämsta i världen när det gäller att bevara gammel-/naturskogar och biologisk mångfald. Trots det skryter industrin om den svenska modellen och visad miljöhänsyn. Den svenska modellen sägs vara en framgångssaga, men hur mycket till framgång är det att vi idag bara har ett fåtal procent naturskogar kvar? Skogar som många växt- och djurarter är beroende av. Det är inte bara här i landet som vi är usla på att förvalta de gamla skogarna vi har, det sker världen över. Amazonas skogar får rubrikerna, men det är samma typ av artutrotning och ödeläggelse av ekosystem som sker här och på andra platser runt om i världen. I USA är 98% av alla urskogar borta, det är ungefär motsvarade siffra i Sverige, men det finns fortfarande hopp när man ser filmer som denna. Njut av fina bilder och mäktiga träd!