måndag 28 oktober 2019

Jorden runt på 1000 dagar

Nu finns filmen om Fredrika Eks jorden-runt-cykling hos SVT Play. 43 minuter inspirerande och tankeväckande underhållning som alla äventyrslystna bör se!

Foto: SVT

söndag 6 oktober 2019

Levande Taiga

Fin och väldigt informativ film om naturvårdsbränning, eller skogsbränder överlag och hur viktigt det är för den biologiska mångfalden i våra skogar. Ett bränt träd innehåller exempelvis dubbelt så många arter som ett träd som klarat sig undan branden. Idag kalhuggs ca. 1% av skogsarealen varje år i Sverige, men historiskt sett brann det årligen ca. 2% vilket ger lite perspektiv på hur vanligt det faktiskt har varit med naturliga skogsbränder. Att skogar brinner i Amazonas är en helt annan femma, där eldar man många gånger medvetet för att omvandla regnskogar med rik biologisk mångfald till enahanda odlingsmarker.


onsdag 2 oktober 2019

Salamajärvi Nationalpark

I min serie om Finlands nationalparker har de nu blivit dags för Salamajärvi. Tidigare har jag varit i Pyhä-Häkki samt Pyhä-Luosto nationalpark, men denna gången blev det de stora myrområdena som breder ut sig i Mellersta Österbotten. Det finns flera olika leder och vi valde den s.k. Hirvaan kierros rundslinga på totalt 58km, men vi kortade den något genom att gena via en grusväg. Om man som jag gillar riktigt gammal och orörd skog så kan jag varmt rekommendera Koirajokis urskogsområde i parkens norra del, som skyddades redan i början av 1900-talet. Bilderna nedan ger kanske en liten smak av de fina naturskogarna.

Rester av skogsbränder.

Formgiven av naturen.

Färgglatt.

Jungrfru Marias nycklar.

Brandljud bland träden.

Lunchdags.

Jungfru Marias nycklar ligger utspridda.

Sanna och spången.

Fina gamla tallar med brandljud i Koirajärvis urskogsområde.

Iso-Koirjärvi.

Koirajokis urskogsområde.

Stubbe med stil i Koirajokis urskogsområde.

Gammal tall i Koirajokis urskogsområde.

Intressant brandhärjad stubbe.

Tältet på plats vid Iso-Koirajärvi.

Frukostbär.

Fin blandskog i gammalt tjärbränningsområde.

Fågelholk med stil.

Lummigt vid Koirajoki.

Stenigt!

Lyxfrukost i det fria.

Koirajokis urskogsområde.

Koirajoki.

Rikligt med spångar i området vilket underlättar framkomligheten.

Sommarblomster.