fredag 17 februari 2023

Färntjärnsskogen

Här kommer en trevlig kortfilm om Färntjärnsskogen i Värmland. Skogen räknas som en av mellansveriges mest värdefulla naturskogar. Det var också här Sebastian Kirppu spelade in det omtyckta sommarpratet 2014, vilket blev en riktig ögonöppnare för mig och mitt intresse för naturskogen. Avvara gärna åtta minuter av ditt liv och studera hur en riktig skog skall se ut. Du ser tyvärr inte detta i dagens plantager.