fredag 1 mars 2019

Vår skog

Sveriges skogslandskap har genomgått en radikal förändring i och med det moderniserade skogsbruket. Sedan 50-talet har mer än 60% av alla skogar kalhuggits och ersatts med artfattiga trädplantager. Lite drygt 10% av alla skogsknutna arter är idag rödlistade och 75% av dessa minskar i antal till följd av trakthyggesbruket (kalhyggesbruket). Omvandlingen av kontinuitetsskogar till produktionsskogar är det absolut största hotet mot biologisk mångfald i skogen idag.

Foto: Vår Skog

23 organisationer ligger bakom uppropet Vår Skog som i korthet består av fyra enkla krav, där ett av dessa är att Sveaskog inte avverkar skyddsvärda skogar (oftast kontinuitetsskogar) som idag är en skrämmande liten del av Sveriges skogslandskap, men som ändå avverkas trots fina miljöcertifieringar. Över 40 000 namnunderskrifter är registrerade, skriv på du också om du värnar om levande skogar och friska ekosystem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar